KIRJOITUSKUTSU

KIRJA NAISPUOLISTEN AUTISMIKIRJOLAISTEN KOKEMUKSISTA


AJANKOHTAISTA 9.2.2017 – NÄYTELUVUN KOOSTAMINEN ALKAKOON

Lämpimät kiitokset kaikille näytelukuun materiaalia lähettäneille!

Näyteluvun koostamiseen ja kustannus-sopimuksen haalimiseen menee useampi kuukausi. Varsinaisen teoksen työstäminen alkaa siis vasta syksyllä, mutta minulle voi lähettää jo nyt varsinaiseen teokseen tarkoitettuja tekstejä.
Varsinaiseen teokseen lähetettäviä tekstejä koskee sama käyttöoikeus-sopimus kuin näyteluvun tekstejäkin: Pidät itselläsi siis oikeuden käyttää tekstiäsi miten haluat, luovutat projektille ainoastaan käyttöoikeuden ja muokkausoikeuden.
Näyteluvun perusteella syntyvä kustannus-sopimus korvaa tämän sopimuksen.

Aineiston lähettämisen ohjeet löytyvät oheisesta linkistä:

AINEISTON LÄHETTÄMINEN »


 

Kokoamme naispuolisista autismikirjolaisista kirjaa, jonka olisi tarkoitus laajentaa autismista syntynyttä stereotyyppistä, miehiseen oirekriteeristöön pohjautuvaa kuvaa.
Tämä stereotyyppinen kuva saattaa selittää osaltaan autismikirjon miesvaltaista sukupuolijakoa, sillä naiskirjolaisten arvellaan olevan alidiagnosoituja. Moni jää siis ilman kipeästi tarvitsemaansa tukea, mutta sinä voit auttaa jakamalla kokemuksiasi.

Kerro siis meille, miten naiskirjolaisuus värittää elämääsi, kenties perinteisestä autismin kuvasta eroavalla tavalla ( esim. kuvailemalla mahdollisia ongelmia diagnoosin saamisessa, äitiyden mukanansa tuomia iloja ja haasteita, kirjolaisuuden sinulle tuomia vahvuuksia jne.).
Tämän voit tehdä lähettämällä meille lyhyitä tekstejä ja/tai kuvitusta. Kirjoitusten tyyli on vapaa, voit halutessasi kirjoittaa esseen, novellin tai runon. Voit käyttää kirjoituksesi pohjana sivuilta löytyviä haastattelukysymyksiä, tai kirjoittaa naiskirjolaisuuden kokemuksestasi täysin vapaamuotoisesti.

Lähetettyistä teksteistä ei käyttösopimuksen mukaisesti makseta korvausta. Mahdollisen kustannus-sopimuksen syntyessä lopulliseen teokseen tulevan aineiston käyttökorvauksista sovitaan uudelleen. Mikäli kustannus-sopimusta ei synny kahden vuoden aikana sopimuksen allekirjoittamisesta, tekstien käyttöoikeus purkautuu. 

Kirja on suunnattu seuraavanlaisille kirjoittajille:
– Sekä kirjoittajat että kirjan toimittajat ovat itse naiskirjolaisia, sillä teksteissä tärkeintä on omakohtaisuus ja aitous.
– Kirjan kirjoittamiseen osallistuakseen ei tarvitse tuntea kuuluvansa johonkin rajattuun naiseuden määritelmään. Kirjaan ovat tervetulleita trans- ja muunsukupuoliset kirjoittajat, kunhan heillä on kokemusta naisen sosiaalisessa roolissa elämisestä.
– Kirjaan voi osallistua nimimerkillä.
– Diagnoosi ei ole välttämätön, tunne omasta kirjolaisuudesta riittää.

AINEISTON LÄHETTÄMINEN »

Advertisements